ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ประเภทการลงทะเบียน
     (sponsor)
ชื่อภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
ชื่อภาษาไทย
 
 
วิชาชีพ                   
 
     
ต้นสังกัด
สถาบัน/บริษัท *
ภาควิชา/กอง/หน่วย
ข้อมูลที่อยู่สำหรับการติดต่อ
E-mail *
เบอร์โทรศัพท์ *
ที่อยู่
ถนน
ตำบล
อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์    
ประเทศ
     

ข้อมูลอาหาร *
                    
ท่านทราบข้อมูลการลงทะเบียนจากแหล่งใด
แหล่งที่มา


ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
ต้องการออกใบเสร็จหรือไม่          
ชื่อในใบเสร็จ
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
เลขที่ประตัวผู้เสียภาษี
Note: * = required field(s)